Subscribe:

Selasa, 24 April 2018

Tipu Daya Syaitan

Tipu Daya Setan
Tipu Daya Setan
Syaitan adalah musuh bagi manusia. Permusuhan ini bermula sejak awal syaitan di perintah untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk pernghirmatan. Namun syaitan enggan dan menyombongkan diri tidak mau mentaati perintah Allah. Di kerena syaitan merasa lebih mulya kedudukannya dari Adam 'alaihissalam. Atas dasar pengingkarannya inilah Allah ta'ala melaknat dan mengusirnya dari surga. 

Hingga syaitan meminta tangguh kepada Allah ta'ala hingga hari kiamat. Sehingga mereka selalu berusaha menjerumuskan dan menyesatkan manusia.

Alla ta'ala berfirman (artinya), 

"(Iblis) menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka di bangkitkan." (Allah) berfirman, "Benar, kamu termasuk yang di beri penangguhan." (Iblis) menjawab, "Karena Engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur". (QS. Al-A'raf : 14-17).

Maka dari sini iblis dan bala tentaranya tidak pernah lelah untuk selalu menggoda manusia. Dan diantara bentuk tipu daya syaitan terhadap manusia yaitu Terkadang syaitan itu menjebak manusia dengan membukakan sembilan puluh sembilan pintu kebaikan hanya untuk menggiring mereka agar terjerumus dalam satu pintu keburukan. Dia ajak manusia untuk beribadah dan memperbanyak amalan, namun ternyata setan menjerumuskannya ke dalam jurang bid'ah. 

Maka tidak ada yang dapat melindungi seseorang dari tipu daya syaitan ini kecuali manusia memohon perlindungan kepada Allah ta'ala. Yaitu dengan mepersenjatai diri dengan Ilmu yang bermanfaat, dan amal sholeh. Sehingga syaitan tidak mudah membuat makar terhadapnya di sebabkan karena kejahilan dan jauhnya dia dari amal ketaatan. Wallahu a'lam.